Paravan cada Radaway Idea Black PNJ un element fix 60cm